نرم افزار مدیریتـ همایشها

طراحی وب سایت کنفرانس و همایش

شرح وظایف دبیرخانه همایش

بازگشت به صفحه اصلی
  1. تمهید مقدمات همایش و هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات ستاد و انعکاس آن به ستاد برگزاری همایش.
  2. تشکیل جلسات توجیهی مستمر همایش برای مسئولین و اعضای کمیته ها و واحد های ذیربط.
  3. صدور ابلاغ برای کلیه ی عوامل اجرایی و پیگیری مربوط به آن در همایش.
  4. انجام کلیه ی امور مربوط به مکاتبات لازم با ادارات ، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ، درون و برون استانی.
  5. ابلاغ شرح وظایف مسئولین کمیته ها و اعضای زیر مجموعه ی آن ها.
  6. تحریر مشخصات شهدای دانش آموزی و فرهنگی ، تقدیرنامه ها و لوح های یادبود.
  7. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز بر اساس فرم های ارسالی و ارائه ی آن به کارگروه ها.