نرم افزار مدیریتـ همایشها

طراحی وب سایت کنفرانس و همایش

کارگروه تدارکات و پشتیبان همایش

بازگشت به صفحه اصلی
 1. پیش بینی و برآورد اعتبارات در ارتباط با همایش و پیگیری آن تا حصول نتیجه .
 2. هماهنگی با ذیحسابی در خصوص دریافت تنخواه برای انجام امور .
 3. هماهنگی برای اجرای برنامه تغذیه ، پذیرایی و....
 4. تهیه کلیه ی امکانات مورد نیاز جهت تغذیه و پذیرایی ، نوع غذا و اقلام مورد نیاز واحد های برگزار کننده .
 5. نظارت بر نحوه سرو غذا و پذیرایی در تمامی مراحل .
 6. پیش بینی نیرو ها و امکانات مورد نیاز .
 7. عقد قراردادهای لازم در خصوص برگزاری همایش .
 8. هماهنگی با مسئولین سایر کمیته ها جهت رفع مشکلات و موانع و برطرف نمودن نیاز ها .
 9. <نظارت کامل بر کار کلیه ی نیروهای خدماتی در سالن ها و فضاهای اجرا ، خوابگاهها و غیره . />li>
 10. پذیرش راننده ها و تقسیم بندی آنان جهت ایاب و ذهاب شرکت کنندگان و ارائه خدمات لازم به آنان .
 11. بررسی وضعیت نقلیه ی مناطق و شهرستان ها و ارائه ی گزارش به دبیرخانه .
 12. پیش بینی پارکینگ های مناسب جهت تسهیل در آمد و شد .
 13. تهیه جوائز ، هدایا ، تندیس ها و لوح های تقدیر و یادبود های مورد نیاز .
 14. پیش بینی چگونگی و نحوه پرداخت حق الزحمه ها در صورت تصویب ستاد و با هماهنگی دبیرخانه.
 15. تهیه گزارش کاملی از روند امور جهت ارائه به دبیرخانه همایش.
 16. انجام کلیه امور ارجاعی عنداللزوم .