نرم افزار مدیریتـ همایشها

طراحی وب سایت کنفرانس و همایش

کارگروه روابط عمومی واطلاع رسانی همایش

بازگشت به صفحه اصلی
 1. برقراری ارتباط مستمر با دبیرخانه و تشکیل جلسات مورد نیاز جهت هماهنگی هر چه بهتر امور .
 2. دعوت از سخنرانان و میهمانان
 3. تحریر اسامی مسئولین در دعوتنامه همایش و ارسال آن .
 4. طراحی و ساخت تیزر تلویزیون و تبلیغات لازم .
 5. طراحی و چاپ کارت دعوت پس از تایید ستاد برگزاری همایش .
 6. تهیه لوازم مورد نیاز و انجام کلیه ی امور تبلیغی شامل پارچه نویسی ، تهیه و توزیع تراکت ، پوستر ، بروشور ، آویز ،استاد ، برنوشته و....
 7. هماهنگی جهت فیلمبرداری و عکاسی و تهیه گزارش های تصویری از تمامی مراحل اجرای برنامه
 8. تهیه امکانات و وسایل مورد نیاز واحد های سمعی و بصری.
 9. هماهنگی با کلیه ارگان ها ، سازمان ها و ادارات مرتبط جهت تبلیغات لازم در مکان های مناسب شهر .
 10. تهیه گزارش کامل از روند برگزاری همایش جهت انعکاس در مطبوعات و رسانه های گروهی .
 11. نظارت مستمر بر کیفیت صوت و تصویر سالن های اجرای مراسم .
 12. ضبط صوتی و تصویری کلیه ی برنامه های همایش.
 13. تهیه گزارش کاملی از روند امور و ارائه ی آن به مسئول دبیرخانه .
 14. پیش بینی و درخواست امکانات لازم .
 15. انجام کلیه امور ارجاعی عنداللزوم